01

Gra Fibrokrolling

Gra dla osób związanych z Service Desk (użytkownicy / IT)

 

Czas (godz): 4

Cena netto (osobę): 500 PLN

Warsztaty autorskie BEI

 

02

Specjalistyczne warsztaty dla obszaru wdrażania umów SLA

 

Czas (godz): 16

Cena netto (osobę): 2450 PLN

Umowy zapewnienia poziomu usług – SLA, OLA, UC

03

Specjalistyczne warsztaty przygotowane na bazie metodyki SLM™Lite dającej szansę na uzyskanie szybkich efektów, nie blokując jednocześnie późniejszej możliwości wdrażania kolejnych złożonych modeli operacyjnych, jak również najlepszych światowych praktyk skutecznego i efektywnego zarządzania usługami IT - ITIL® 

 

Czas (godz): 16

Cena netto (osobę): 2300 PLN

Wdrożenie Service Desk czyli Centrum Obsługi Użytkowników

04

Gra menadżerska 5 ty element dla IT i Klientów Wewnętrznych z zakresu zarządzania usługami IT

 

Czas (godz): 8

Cena netto (osobę): 1500 PLN

Gra strategiczna "5-ty element" w oparciu o SLM

05

Specjalistyczne warsztaty dla obszaru Service Desk Managera

 

Czas (godz): 16

Cena netto (osobę): 2450 PLN

Service Desk Manager - rola i zadania

06

Specjalistyczne warsztaty dla obszaru Satysfakcja Klienta IT

 

Czas (godz): 16

Cena netto (osobę): 2100 PLN

Zarządzanie Satysfakcją Klienta 

07

Szkolenie umożliwia poznanie podstawowych celów, zasad i technik z zakresu komunikacji. Szkolenie przybliża naturę komunikacji w firmie, prezentuje podstawowe wyzwania, podejścia i techniki organizacji tego zagadnienia.

 

Czas (godz): 16

Cena netto (osobę): 2100 PLN

Komunikacja w organizacji

08

Warsztaty stanowiące wprowadzenie do zagadnienia zarządzania usługami IT (IT Service Management ITIL®)

 

Czas (godz): 4

Cena netto (osobę): 500 PLN

Zarządzanie Usługami IT