BEI
KRZYSZTOF POLITOWICZ
I PARTNERZY

Excellence
for everyone.

BEI Krzysztof Politowicz i Partnerzy

Krzysztof Politowicz - założyciel

 

krzysztof.politowicz@bei.org.pl

mobile: +48 509 361 903

Misja

 

Naszym celem jest budowanie świadomości, że nowoczesne technologie nie są tylko generatorem kosztów, wręcz przeciwnie – stanowią istotny czynnik generowania przychodów i zapewnienia efektywności prowadzonej działalności. Dlatego obszar zarządzania IT  traktujemy jako oddzielny pakiet usług.

 

Naszym priorytetem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim pełnienie roli przewodnika i zaufanego doradcy dla managerów w obszarze zarządzania organizacją. Wraz z naszymi Klientami dokonujemy doboru odpowiednich rozwiązań, które optymalnie wpasują się w każdy etap w procesie rozwoju. Dzięki takiemu podejściu stajemy się długoterminowym partnerem wspierającym Klienta na drodze do intensywnego zdobywania nowych umiejętności, uzupełniania kwalifikacji, jak również usprawnienia pracy organizacji.

 

 

 

Wartości

 

Współpraca - tą wartość stosujemy zarówno wobec naszych Klientów, jak i partnerów. Głównym założeniem jest systematyczne i najbardziej efektywne podnoszenie wartości ich organizacji poprzez aktywne kształcenie, jak również pomoc w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i usprawnianiu pracy. Ta dwutorowość procentuje z jednej strony zadowoleniem Klientów, z drugiej natomiast ciągłym podnoszeniem kwalifikacji własnych i naszych partnerów. Dzięki współpracy możemy proponować coraz to nowe rozwiązania w zakresie usług doradczych i oferty szkoleniowe, a przez to rozwiązania nasze usługi stają się bardziej dopasowane do potrzeb naszych Klientów.

 

Jakość - nasi pracownicy czuwają, aby dostarczać maksymalnie kompleksowe rozwiązania, odpowiadające oczekiwaniom klientów. Dzięki takiemu podejściu minimalizujemy ryzyko niepowodzeń we wdrażaniu nowych standardów czy technik, a co za tym idzie oczekiwane przez Klienta oszczędności finansowe oraz redukcję czasu potrzebnego na znajdowanie odpowiednich rozwiązań.  Prace w zakresie adaptacji modeli i narzędzi zarządzania są wykonywane w najbardziej optymalnym czasie i w jakości oczekiwanej przez klienta.

 

Partnerstwo - w naszej pracy nie kierujemy sie zasadą jednorazowego kontaktu pomocy realizacji pojedynczego projektu, skupiamy się na długofalowej relacji z Klientem, budujemy atmosferę wzajemnego zaufania. Tylko w ten sposób możemy w pełni zaspokoić wciąż rosnące potrzeby Klientów. Za pomocą badań opinii naszych Klientów, możemy doskonalić naszą ofertę i  warsztat pracy, kierując się rzeczywistymi opiniami odbiorców naszych usług.

 

Optymalizacja - jest to kolejny z ważnych elementów naszego działania, niezbędny w procesie kształcenia i doradztwa. Nazym celem jest kreowanie środowiska samouczącego się. Dzięki stworzeniu bardzo dobrych warunków dla procesu kształcenia, możemy z większą efektywnością przeprowadzić proces przekazywania wiedzy. Dotyczy to zarówno oferty szkoleń i warsztatów, jak i naszych usług doradczych. Sytuacja ta sprzyja rozwojowi innowacyjności w organizacji i kreatywności pracowników Klienta. Poprzez realizację tej wartości otrzymujemy wciąż aktualny ogląd spraw związanych z zarządzaniem organizacją.

 

Bezpieczeństwo - ta wartość jest wynikiem dużego zaufania jakim darzą nas Klienci i partnerzy. Poprzez współudział w procesie usprawniania, a czasami i poprawiania pewnych elementów organizacji Klienta, zapoznajemy się ze strukturą działań oraz danymi, będącymi tajemnicą firmy. Przez szacunek dla wartości, jaką one stanowią dla Klienta, bezpieczeństwo i poufność informacji jest jedną z kluczowych kwestii w naszej pracy. Zapewniamy, i zobowiązujemy do tego naszych współpracowników,  bezpieczeństwo wszelkich informacji dotyczących struktur, działania i procesów, jakie dotyczą Klientów  oraz  partnerów.

 

 

 

Polityka funkcjonowania

 

Indywidualizacja


W ramach standaryzacji oferty szkoleniowej skierowanej do różnych Klientów, jako cel nadrzędny stawiamy sobie możliwie największą indywidualizację podejścia oraz najwyższy poziom oferowanych usług. Proces ten polega głównie na podnoszeniu kompetencji trenerów, uwzględnianiu indywidualnych zapotrzebowań firm przy zachowaniu odpowiednich, ogólnoświatowych standardów. Dzięki temu warsztaty przygotowywane dla poszczególnych klientów odpowiadają specyfice organizacji zamawiającego.Podobne podejście stosujemy dla usług doradczych. Dzięki modelowi TRUSTED ADVISOR™ poznajemy dokładnie oczekiwania i organizację Klienta i indywidualnie dobieramy rozwiązania, najlepiej odpowiadające specyfice Klienta.

 

Skuteczność


Od początków naszej działalności sukcesywnie przeprowadzamy badania, w celu zbadania skuteczności naszych metod nauczania i kompetencji trenerów. Z przeprowadzonych statystyk wynika, że całkowita zdawalność egzaminów kształtuje się na poziomie 80% wszystkich uczestników podchodzących do egzaminów po szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez trenerów BEI. W świetle statystyk światowych, procent ten klasuje nas wśród najskuteczniejszych firm, które przeprowadzają szkolenia z zakresu zarządzania działami IT.

 

Klient decyduje, my rekomendujemy


W naszej firmie kładziemy ogromny nacisk na możliwie największe dostosowanie się do zapotrzebowań Klienta. Dlatego firmy mają możliwość wyboru miejsca i terminu szkolenia. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na podnoszenie kwalifikacji pracowników, a zarazem nie narażać firmy na niepotrzebne koszty, w przypadku większej ilości zgłoszeń od jednego Klienta, proponujemy sesje zamknięte w siedzibie Klienta lub w innym uzgodnionym wspólnie miejscu.

 

Jednocześnie, w celu zachowania standardów jednostek akredytacyjnych, współpracujemy z Klientem w celu zapewnienia uczestnikom szkoleń możliwie najlepszych warunków szkolenia. Klienci otrzymują rekomendacje, jak przygotować infrastrukturę do szkoleń, warsztatów lub egzaminów. Eksperci BEI weryfikują lokalizacje, w których przeprowadzane są szkolenia i rekomendują Klientom odpowiednie usprawnienia.