Zarządzanie usługami IT wg ISO 20000

 

Jest to pierwszy międzynarodowy standard dla zarządzania usługami IT, opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, przeznaczony dla każdej organizacji, w której funkcjonują usługi IT.

Szkolenie EXIN IT Service Management ISO / IEC 20000 obejmuje zagadnienia dotyczące:

- podstawowych koncepcji zarządzania usługami i jakością

- cyklu PDCA

- wysokopoziomowych koncepcji projektowania usług i przejść między nimi

- celów, działań oraz wymagań jakościowych dotyczących procesu zarządzania usługami.

 

Metoda szkolenia: wykład oraz ćwiczenia praktyczne

 

Czas szkolenia: 2 dni  (8h + 8h)

Certyfikat: Certyfikat uczestnictwa + po zdanym egzaminie Certyfikat wydany przez EXIN®

 

 

 

Zapraszamy do zapisów na szkolenia i egzaminy z Zarządzania usługami IT wg ISO 20000 >> Kontakt

  • LinkedIn Reflection

© 2019 by BEI Krzysztof Politowicz i Partnerzy

ITIL® jest zerejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prince2® jest zerejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.