ITIL_ATO logo_edited.jpg

ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

 

ITIL® to jeden z najpopularniejszych modeli na świecie, zjednujący sobie w naszym kraju coraz szersze grono sympatyków. Obecnie coraz więcej osób pracujących w dużych, uznanych firmach może pochwalić się certyfikatem ukończenia szkoleń, bądź akredytowanym przez PeopleCert egzaminem. ITIL® powstał z myślą o przedsiębiorstwach korzystających z produktów IT a jego zadaniem jest określenie sposobu, w jaki powinno być prowadzone zarządzanie informatyzacją, aby najlepiej spełniała swe zadanie wewnątrz firmy.

Wdrażanie ITIL® znacznie podnosi jakość świadczonych usług informatycznych wewnątrz firmy, dlatego podnoszenie kwalifikacji o wiedzę z zakresu modelu proponujemy zwłaszcza managerom i pracownikom działów informatycznych, odpowiedzialnym za jakość i eksploatację sprzętu i aplikacji IT. W nowoczesnym przedsiębiorstwie, jak wiemy, komputeryzacja ma ogromne znaczenie, dlatego chwilowy nawet paraliż tej komórki może doprowadzić do dużych trudności w prawidłowym funkcjonowaniu całości a co za tym idzie – do obniżenia wydajności i w efekcie  - strat.

Z wiedzy, jaką dostarcza ITIL®, mogą korzystać zarówno duże, komercyjne przedsiębiorstwa, małe, rozwijające się firmy, czy organizacje rządowe.

Proces nauczania zaczynamy od podstaw, czyli od szkolenia i egzaminu ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management. Ze swojej strony zachęcamy Słuchaczy do zbierania kredytów pozwalających na otrzymanie tytułu ITIL® EXPERT.

ITIL® wprowadził nowy cykl życia, na który składają się publikacje: Service Strategy (Strategia usług), Service Design (Tworzenie usług), Service Transition (Wdrażanie usług), Service Operation (Utrzymanie usług), Continual Service Improvement (Ciagłe doskonalenie usług).

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach, prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów. Po ukończeniu szkolenia proponujemy Państwu uwieńczenie nauki egzaminami akredytowanymi przez PeopleCert.

 

Metoda szkolenia: wykład oraz ćwiczenia praktyczne

 

Czas szkolenia: 3 dni po 8 h (24 h)

Cel szkolenia: Poznanie podstawowych pojęć, definicji, ról i odpowiedzialności wg ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management, przygotowanie do egzaminu.

Certyfikat: Certyfikat uczestnictwa + po zdanym egzaminie Certyfikat wydany przez PeopleCert.

Zakres szkolenia: Przedstawienie koncepcji organizacji IT jako dostawcy usług informatycznych. Poznanie najlepszych światowych praktyk skutecznego i efektywnego zarządzania cyklem życia usług od strony operacyjnej, oraz ciągłego doskonalenia procesów i dostarczanych usług. Poznanie podstawowej znajomość definicji, ról i odpowiedzialności wg ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management, przygotowanie do egzaminu.

Adresaci szkolenia: 
•    Service Level Manager
•    Service Manager
•    Incident Manager
•    Problem Manager
•    Change Manager
•    Release Manager
•    Configuration Manager
•    Security Manager
•    Kierownik Sekcji Monitoringu
•    Kierownik Service Desk
•    Kierownik Utrz. Infrastruktury
•    Specjalista/Analityk Infrastruktury
•    Kierownik Utrz. Aplikacji
•    Specjalista/Analityk Aplikacji
•    Kierownik Centrum Testów
•    Specjalista/Analityk Testów
•    Project Manager IT
•    Architekt IT
•    Programista
•    Dyrektor / vice Działu IT
•    Koordynator Komunikacji IT
•    Klient 
•    Odbiorca biznesowy
•    Przedstawiciel Klienta
•    Użytkownik

 

 

Zapraszamy do zapisów na szkolenia i egzaminy ITIL® >> Kontakt