Information Security (ISO/IEC 27002)

 

ISO/IEC 27002 jest międzynarodową normą. Określa ona na wytyczne związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Szkolenie EXIN Information Security jest koniecznością dla wszystkich pracowników mających doczynienia z poufnymi informacjami. Globalny dostęp do informacji wymusza na firmach coraz bardziej złożone systemy zabezbieczeń przed zagrożeniami z zewnątrz. Tymczasem najsłabszym ogniwem może okazać się niepreszkolony i nieświadomy zagrożenia pracownik.

 

Szkolenie EXIN Information Security obejmuje zagadnienia dotyczące:

- informacji i bezpieczeństwa

- zagrożenia i ryzyka

- roli organizacji w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji

- regulacji prawnych.

 

Metoda szkolenia: wykład oraz ćwiczenia praktyczne

 

Czas szkolenia: 2 dni  (8h + 4h)

Certyfikat: Certyfikat uczestnictwa + po zdanym egzaminie Certyfikat wydany przez EXIN®

 

 

Zapraszamy do zapisów na szkolenia i egzaminy Information Security (ISO/IEC 27002) >> Kontakt